Rastieme spolu s Vami

Úvod

Spoločnosť FIDENTIA GROUP , s.r.o. na Slovensku rastie spolu s Vami, našimi klientmi, už od založenia v roku 2012.

Jednoduchosť - Jedinečnosť - Výkon.

To je náš štýl.

Touto priamočiarou metódou posúvame naše podnikanie. A verte alebo nie, pramení to z vášne – vášne pomáhať našim zákazníkom uspieť. Tým, že dokážeme zladiť to, čo nás ženie ďalej, s tým, čo je cenné pre našich zákazníkov, sme dokázali dosiahnuť vyvážený, udržateľný rast našich zákazníkov.

Náš tím pozostáva z viacerých interných a externých spolupracovníkov so skúsenosťou tak ako akademického prostredia tak aj podnikateľského prostredia.Spoločnosť FIDENTIA GROUP s.r.o. realizuje dopytovo orientovaný projekt

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV ZA ÚČELOM ZVÝŠENIA EFEKTÍVNOSTI ICH PRÁCE A KONKURENCIESCHOPNOSTI
Trvanie projektu 9/2018 - 2/2020
ITMS2014+ kód: 312011K487
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"


VÝZVA na predkladanie ponúk  / zverejnené dňa 17.04.2019 / 

  1. Lektor č.1 - Blok školení č.1 - Zameraných na rozvoj základov právneho a ekonomického povedomia zamestnancov“ 

VÝZVA na predkladanie ponúk / zverejnené dňa 17.04.2019 / 

2.Lektor č.2 - Blok školení č.2- Zameraných na rozvoj správnych pracovných návykov a efektivity vo výrobe