Sídlo spoločnosti :    

FIDENTIA GROUP, s.r.o.
Vodárenská 28/6006 080 01 Prešov

IČO 46354450

IČ DPH SK2023347898

Prevádzka spoločnosti :  

Tesárska 19, 08001, Haniska - Prešov

email : fidentiagroup@fidentiagroup.sk