Konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb

Naša spoločnosť poskytuje aj konzultačné služby v rôznych oblastiach. Konzultačné služby pomáhajú nájsť riešenia konkrétnych odborných problémov. Týmito problémami sú obvykle spôsob účtovania, oceňovania alebo vykazovania určitej ekonomickej udalosti. Podnikateľské poradenstvo využívajú predovšetkým vznikajúce alebo mladé firmy a organizácie a týka sa najmä administratívnych krokov pri ich založení a fungovaní spoločnosti.


  • Poradenské služby
  • účtovné a ekonomické poradenstvo
  • podnikateľské poradenstvo
  • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu, dani z pridanej hodnoty, dani z motorových vozidiel, dani z nehnuteľností, atď..
  • spracovanie podnikateľského plánu
  • spracovanie finančného plánu a cash-flow
  • poradenstvo pri minimalizácií daňových účinkov transakcií, ktoré klient realizuje
  • poradenstvo pri vypracovávaní, resp. vypracovanie vnútropodnikovej smernice pre vedenie účtovnej evidencie
  • obchodná stratégia
  • a iné ........

Kontaktný formulár