Vzdelávanie a tréning

Ponúkame, okrem obvyklých školení aj unikátne vzdelávanie, ktoré v súčasnej dobe nieje súčasťou ponuky žiadnych vzdelávacích odborov v rámci Standard vysokoškolského a postgraduálneho štúdia alebo bežne dostupných komerčných kurzov.

Obsahové zameranie prednášok a vzdelávacích tréningových aktivít:

 • právne minimum 
 • verejné zákazky v oblasti výskumu a vývoje
 • účtovné a daňové minimum
 • terciárne vzdelávanie
 • podmienky realizácie výskumu a vývoje 
 • ochrana duševného vlastníctva
 • spin offs - základy základné fungovanie obchodných spoločností
 • právne a ekonomické minimum: zmluvné vzťahy, sankcie, zadávanie zákaziek atd.
 • minimum riadenie  a administrácia projektov
 • presvedčivá prezentácia a komunikácia 
 • obchodní minimum 
 • vedení ľudí a asertivita 
 • manažérske minimum 
 • prezentácia výstupov výrobnej činnosti
 • a iné ........

Kontaktný formulár

Jednou z najväčších pridaných hodnôt vzdelávacieho programu okrem špičkových lektorov a interaktívnej formy je stretnutie a vzájomná výmena skúseností medzi účastníkmi z rôznych inštitúcií a rôznych častí Slovenska
Každý modul je veľmi intenzívni a náročný z hľadiska plného zapojenia účastníkov po celú dobu konania. Získané znalosti sú priebežne overované a testované. Účastníci za úspešné absolvovanie modulu obdrží certifikát.